Każdy pokój ma do dyspozycji jedno miejsce postojowe na zamkniętym, niestrzeżonym, monitorowanym dziedzińcu, wyłożonym granitową kostką. Wjazd odbywa się przez rozsuwaną, sterowaną zdalnie, bramę. Przestrzeń placu pozwala na bezpieczny zaparkowanie i korzystanie z pojazdu.

Recepcja udostępnia piloty do bramy.